SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital

Eesti Mõtteloo Sihtkapital loodi 1993. aastal eesmärgiga toetada "Eesti mõtteloo" raamatusarja
väljaandmist. Alusepanijate hulgas on aukohal Eesti vallad annetusega 1 kroon elaniku kohta;
annetajate hulgas on eraisikuid Eestist ja välismaalt, ettevõtteid ja organisatsioone. Sihtkapitali
vahendeid kasutatakse loometoetuste ja muude väljaandmisega seotud kulude maksmiseks.
Annetaja soovil võib tema annetatud raha kasutada ka ülaltoodust erineval viisil, näiteks
ühe kindla autori raamatu väljaandmiseks.