Kirjastus Ilmamaa

Kirjastus Ilmamaa loodi Tartus 1993. aastal, sihiga pakkuda lugejale eelkõige eesti autorite loomingu paremikku;
selle kõrval osaleb kirjastus aga ka näiteks Avatud Eesti Raamatu tõlkesarjas. Üheks olulisemaks tegevussuunaks
on siiski "Eesti mõtteloo" raamatusarja väljaandmine, mille toetuseks tegutseb ka SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital.