Raamatusari "Eesti mõttelugu"

Kirjastus Ilmamaa poolt välja antav raamatusari "Eesti mõttelugu" on mõeldud koondama
ja avaldama väärtuslikumat osa eesti mõttevarast läbi aegade. Seda parimat osa eesti mõtte
arengus filosoofia, kunstiteaduse, majanduse, poliitika, ajaloo ja muudel aladel püüti 50
okupatsiooniaasta vältel rahva eest varjata, käibest kõrvaldada, inimeste mälust kustutada.
Rahvuse ja tema kultuuri püsimise nimel oleme kohustatud oma rahva vaimuvara — meie
suurmeeste loomingu — taaselustama ja säilitama ka tulevastele põlvedele. See on eesmärk,
millest suursarja alustades lähtuti. Algnimekirjas oli 139 autorit, nii klassikuid kui meie
kaasaegseid. Esimene raamat, Juhan Luiga “Mäss ja meelehaigus” ilmus 1995. aasta kevadel.
Aastas ilmub 6 raamatut, 2019. aastal jõudis raamatusari oma 150. köiteni