Konkurss

Eesti Mõtteloo Sihtkapital toetab eesti klassikasse kuuluvate autorite mõttevara koondamist ja väljaandmist
"Eesti mõtteloo" raamatusarjas ja sellega paralleelselt ilmuvates muudes sarjades. Töönimekirjas on 2020.
aastal järgmised autorid: Tiit Kändler, Margus Laidre, Rein Ruutsoo, Otto Liiv, Tiina Ann Kirss, Art Leete,
Tõnu Tannberg.

Sihtkapital kuulutab siinkohal välja konkursi nimetatud autorite uurijatele, leidmaks kvalifitseeritud kaastöölisi
väljaantavate raamatute koostamisel ja väljaannete ettevalmistamisel. Konkursil osalemiseks ja täiendava teabe
saamiseks palume pöörduda sarja peatoimetaja Hando Runneli poole.